2324 - La municipalització de l'aigua

Dimecres, 30 d'Abril

Hi ha alguns municipis que, amb criteris d'eficiència, han optat per recuperar la gestió de serveis, com per exemple el de l'aigua. Gran part de la gestió està en mans d'Aigues de Barcelona, però hi ha ajuntaments que s'han reservat sempre la gestió d'aquest servei i d'altres que van fer concessions a empreses privades i que ara les han recuperades.

http://www.tv3.cat/2324
http://mp4-medium-dwn.media.tv3.cat/g/tvcatalunya/5/7/1398898060575.mp4