"Campo Rojo", el descampat de la infància - 29/06/15

Dilluns, 29 de Juny

Ángel Gracia presenta "Campo Rojo", una novel·la editada per Candaya que parla de la violència a la infància durant els anys 80.

http://www.ccma.cat/catradio/cabaret-elèctric/fitxa-programa/941
http://statics.ccma.cat/multimedia/mp3/3/5/1435609238553.mp3