109 Sons A Cau d'Orella 23.09.15

Dimecres, 23 de Septembre de 2015

Competència musical de la Catalunya Nord, entre els grups Mariners del Canigó de Ceret i Llotja de Mar de Perpinya.

http://programes.laxarxa.com/audio/101202
http://programes.laxarxa.com/media/asset_publics/resources/000/198/894/original/Sons_A_Cau-Compet_ncia_Mariners_C_vs_Ll_de_Mar.mp3

Veure més programes de Sons a cau d'orella