168 Sons a cau d'orella 09.11.16

Dimecres, 09 de Novembre

De la sèrie "Recordant grups" amb Cubacant (2008-2012)

http://programes.laxarxa.com/audio/116721
http://programes.laxarxa.com/media/asset_publics/resources/000/245/111/original/file_144_0.mp3