189 Sons a cau d'orella 05/04/17

Dimarts, 04 d'Abril

Segon programa de la sèrie "Cantem a" dedicat a la comarca del Barcelonès amb els grups Xarxa, Rems, Havàname i Pirates.

http://programes.laxarxa.com/audio/122040
http://programes.laxarxa.com/media/asset_publics/resources/000/250/457/original/file_791_0.mp3