247 Sons a cau d'orella 16/05/2018

Dimarts, 15 de Maig

De la sèrie "Tria amb", segon i últim programa amb la lletra B

http://programes.laxarxa.com/audio/138487
http://programes.laxarxa.com/media/asset_publics/resources/000/268/518/original/file_3034_0.mp3