646 - Guerra Freda 2. Construcció dels blocs

Diumenge, 11 de Desembre de 2016

En el segon capítol de la sèrie dedicada a la Guerra Freda, Enric Calpena conversa amb Alberto Pellegrini, professor d'Història Contemporània de la UB, sobre la reorganització política i geoestratègica del món en l'escenari resultant de la fi de la II Guerra Mundial. La partició d'Alemanya i la creació el 1949 de la República Federal Alemanya i la República Democràtica van ser la representació més gràfica de la nova divisió del món en dos blocs ideològicament enfrontats, amb uns Estats Units que s'erigien en primera potència mundial.


http://statics.ccma.cat/multimedia/mp3/4/5/1481275260554.mp3

Veure més programes de En guàrdia