Notícies en xarxa (edició matí)

Informatius

L'edició matinal del Notícies en xarxa.

https://www.alacarta.cat/noticies-en-xarxa-edicio-mati-radio