La competència

Humor

Un programa d'humor basat en fets reals.