"El minut de l'Andreu Veà": La seguretat del 3, 2, 1

Dimecres, 19 de Septembre de 2018

Andreu Veà ens explica com podem assegurar que no es perdran les còpies de seguretat que fem dels documents o arxius que considerem importants.

Reproduir episodi

Veure més episodis del programa Popap

RSS feed