El Galliner del 20/11/2019. Concert per piano nº 5, de Ludwig van Beethoven

Dijous, 21 de Novembre de 2019

Programa de música clàssica dirigit pel musicòleg Enric Riu podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/600244.mp3