El Galliner del 27/11/2019. Frederic Chopin (concert número 1 per a piano)

Dimecres, 27 de Novembre de 2019

Programa de música clàssica dirigit i presentat per Enric Riu. podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/602852.mp3