El Galliner del 21/10/2020. Simfonia Alpina opus 64, de Richard Strauss

Dimecres, 21 d'Octubre de 2020

Programa de música clàssica, dirigit i presentat per Enric Riu. podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/728767.mp3