El Galliner del 18/11/. Simfonia fantàstica, d'Hector Berlioz

Dimecres, 18 de Novembre de 2020

Programa de música clàssica, dirigit i presentat per Enric Riu. podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/741197.mp3