El Galliner del 16/12/2020. Beethoven (Opus 130)

Dimecres, 16 de Desembre de 2020

Programa de música clàssica, dirigit i presentat per Enric Riu. podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/753285.mp3