El Galliner 31/03/2021. Selecció musical de Georg Philipp Telemann

Dijous, 01 d'Abril de 2021

Programa de música clàssica, dirigit i presentat per Enric Riu. podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/798482.mp3