El galliner del 22/12/2021. 'Concert per a violí', de Ludwig van Beethoven

Dimecres, 22 de Desembre de 2021

Programa de música clàssica, dirigit i presentat per Enric Riu. podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/911804.mp3