El galliner del 29/12/2021. Concert de violí de Beethoven

Dimecres, 29 de Desembre de 2021

Programa de música clàssica, dirigit i presentat per Enric Riu. podcast recorded with enacast.com

Link to the podcast
https://enacast.com/radioseu/play_podcast/914475.mp3