DHL, Microsoft i WhatsApp són les marques més suplantades en ciberestafes - 17/01/22

Dilluns, 17 de Gener de 2022

Durant l'últim trimestre del 2021 el 23% de les campanyes de phishing o suplantació de webs per capturar credencials dels usuaris van imitar la pàgina de DHL. Té lògica, perquè és l'època de l'any en què es compra més per internet i, per tant, hi ha molts consumidors que esperen paquets i poden fer més cas d'un missatge d'un transportista.


https://audios.ccma.cat/multimedia/mp3/7/8/1642449010487.mp3