Ones de ciència. Capítol 41. El món de les paraules. Convidat: José Antonio Moreno

Dijous, 03 de Març de 2022

Ones de ciència. Capítol 41. El món de les paraules. -Convidat: José Antonio Moreno, professor Serra Húnter del Departament de Filologies Romàniques de la URV i director del Postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol. -Ciència i Literatura: històries de diccionaris. -Ciència en femení: Montserrat Sendra i Rovira, investigadora del Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona.    

https://radiocambrils.alacarta.cat/onesdeciencia/capitol/ones-de-ciencia-capitol-41-el-mon-de-les-paraules-convidat-jose-antonio-moreno
https://storage.cdnmedia.tv/video/radiocambrils/020322onesciencab885e78-f02c_H300.M4A