Butlletins informatius de La Xarxa

Informatius

Temps per subratllar els principals punts de l'actualitat del dia i per escoltar les veus més destacades de la jornada.

http://programes.laxarxa.com/programa/butlletins-informatius