195 Moments d'òpera: Il campanello (G. Donizetti)

Dilluns, 27 de Maig de 2019

"Il campanello" és una òpera breu (només un acte) amb música i llibret de G. Donizetti, una obra de gran comicitat i efectivitat teatral, però que a causa de la seva brevetat no ha assolita la popularitat que es mereixeria. Més informació: www.laxarxa.cat/opera

http://programes.laxarxa.com/audio/149560
http://programes.laxarxa.com/media/asset_publics/resources/000/279/608/original/file_4651_0.mp3