276 Sons a cau d'orella 05/12/2018

Dimarts, 04 de Desembre de 2018

Programa de la sèrie "Tria amb". Aquesta vegada toc el primer amb la lletra E

ALERTA: Aquest programa ja no està en emissió, i es possible que ja no es trobin els fitxers del programa.

http://programes.laxarxa.com/audio/144812
http://programes.laxarxa.com/media/asset_publics/resources/000/274/855/original/file_3996_0.mp3