Els mercaders medievals

Dissabte, 24 d'Octubre de 2020

Capítol 782. A les ciutats de la baixa edat mitjana, els segles finals d'aquesta època, el comerç hi tenia una importància cabdal. Els joves mercaders medievals havien d'aprendre les formes i els costums de l'ofici i molts d'ells aprenien de lletra i de números. Alguns d'aquests coneixements s'adquirien per la pràctica, però altres passaven per un aprenentatge reglat, normalment reservat als homes, i per una formació humanística, cívica i moral. Josep M. Solé i Sabaté, historiador, i Coral Cuadrada, professora titular del Departament d'Història i Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili.


https://audios.ccma.cat/multimedia/mp3/9/5/1603282848759.mp3