La mineria al Berguedà

Diumenge, 25 d'Octubre de 2020

Capítol 783. La Revolució Industrial que va transformar les societats occidentals des de mitjans del segle XVIII li deu molt al carbó, un dels combustibles fòssils més importants, imprescindible per fer funcionar les màquines de vapor. Tot i que l'inici de la mineria del carbó a Espanya se situa pels volts del 1770, els primers estudis geològics a Catalunya portaven mig segle de retard. A partir del 1860, el Berguedà es converteix en una de les zones amb més activitat pel que fa a les explotacions mineres, la coexistència amb les colònies tèxtils i l'arribada posterior del ferrocarril. Josep M. Solé i Sabaté, historiador, i Rosa Serra Rotés, historiadora i museògrafa. Autora dels volums "Mines, miners i ferrocarril al Berguedà" i "Mines i miners. Una història industrial al Berguedà".


https://audios.ccma.cat/multimedia/mp3/8/7/1603452038878.mp3