L'altra ràdio - L'exploració de la Lluna

Dimecres, 09 de Gener de 2019

Eduard Garcia-Luengo, a la secció de Comunicacions a l’espai, comenta diversos temes relacionats amb l’exploració de la Lluna. El 2 de gener va aterrar el Chang’e 4 a la cara posterior de la Lluna, 60 anys després del primer allunatge

http://www.rtve.es/alacarta/audios/laltra-radio/laltra-radio-lexploracio-lluna/4930241/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLALTR/mp3/4/4/1546967736844.mp3