L'altra ràdio- El Pla Mòbils edu del Departament d'Educació

Dimecres, 27 de Març de 2019

El mestre i especialista en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’educació Pitu Martínez presenta a L’altra ràdio el pla “Mòbils edu”, de caràcter voluntari i amb una durada de 3 anys, que integrarà centres educatius de titularitat del Departament d’Educació que vulguin incorporar les tecnologies mòbils com una estratègia de centre per a la millora de la competència digital dels seus alumnes. El programa inicialment es posarà en marxa amb alumnes de 5è i 6è d’educació primària i 1r i 2n de secundària.

La convocatòria per als centres es publicarà el proper mes de maig. El “Mòbils edu” es basarà en el model BYOD –“Bring your own Device-, que vol dir que l’alumnat podrà dur a l’aula els seus dispositius mòbils personals. No obstant, el Departament d’Educació facilitarà als centres dispositius per cobrir determinades mancances quan sigui el cas. Un dels objectius del BYOD és posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia.

A través d’aquest pla, es dotarà als centres de recursos educatius i també es realitzarà formació específica al professorat, incorporant noves modalitats formatives que potenciïn el treball en xarxa. Pel que fa al primer, s’utilitzaran exemples de bones pràctiques, com fer ràdio i televisió amb dispositius mòbils per treballar la competència comunicativa; es potenciaran els mòbils com a eina de recerca, exploració i creació artística; s’utilitzarà el mòbil com laboratori, per projectes de ciència o ciutadania; i es treballarà amb metodologies integrades com gamificació, “flipped classroom”, enfocament STEAM o l’aprenentatge a distància.

El mestre i especialista en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l’educació Pitu Martínez presenta a L’altra ràdio el pla “Mòbils edu”, de caràcter voluntari i amb una durada de 3 anys, que integrarà centres educatius de titularitat del Departament d’Educació que vulguin incorporar les tecnologies mòbils com una estratègia de centre per a la millora de la competència digital dels seus alumnes. El programa inicialment es posarà en marxa amb alumnes de 5è i 6è d’educació primària i 1r i 2n de secundària.

La convocatòria per als centres es publicarà el proper mes de maig. El “Mòbils edu” es basarà en el model BYOD –“Bring your own Device-, que vol dir que l’alumnat podrà dur a l’aula els seus dispositius mòbils personals. No obstant, el Departament d’Educació facilitarà als centres dispositius per cobrir determinades mancances quan sigui el cas. Un dels objectius del BYOD és posar en valor el paper inclusiu de la tecnologia.

A través d’aquest pla, es dotarà als centres de recursos educatius i també es realitzarà formació específica al professorat, incorporant noves modalitats formatives que potenciïn el treball en xarxa. Pel que fa al primer, s’utilitzaran exemples de bones pràctiques, com fer ràdio i televisió amb dispositius mòbils per treballar la competència comunicativa; es potenciaran els mòbils com a eina de recerca, exploració i creació artística; s’utilitzarà el mòbil com laboratori, per projectes de ciència o ciutadania; i es treballarà amb metodologies integrades com gamificació, “flipped classroom”, enfocament STEAM o l’aprenentatge a distància.

http://www.rtve.es/alacarta/audios/laltra-radio/laltra-radio-pla-mobils-edu-del-departament-deducacio/5095067/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLALTR/mp3/0/1/1553622708210.mp3