L'altra ràdio - Supercomputació i volcans

Dimecres, 22 de Desembre de 2021

L’investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), Leonardo Bautista explica l’aplicació de la supercomputació en els models que prediuen els possibles impactes de la dispersió de cendres procedents dels volcans. Aquests estudis són molt importants en l’avaluació de riscos per a la seguretat aèria.

Els experiments s'han dut a terme amb el model metereològic i de dispersió atmosfèrica NMMB-MONARCH-ASH del BSC-CNS a escales regional i global. Un dels objectius de l'estudi és incrementar la consciència sobre la necessitat de realitzar avaluacions específiques de riscos per gestionar millor el trànsit aeri en cas d'erupció. Diversos episodis volcànics que s'han produït en els últims anys, incloent Eyjafjallajökull (Islàndia, 2010), Grímsvötn (Islàndia, 2010) i Cordón Caulle (Xile, 2010) han generat grans pèrdues econòmiques per a la indústria aeronàutica i els seus grups d'interès.

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/supercomputervolca/6257571/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SLALTR/mp3/2/3/1640105667632.mp3