L'altra ràdio - Com seran el microxips del futur

Dimecres, 29 de Juny de 2022

L’investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNSLeonardo Bautista explica com seran els microxips del futur. L’empresa Intel i el BSC-CNS han posat en marxa un laboratori d’investigació de microprocessadors per desenvolupar microxips propis basats en la tecnologia RISC-V de codi obert. La inversió en aquest projecte és de 400 milions d'euros, desemborsats de forma anual durant 10 anys. En cinc anys s’haurien de poder fer servir els primers microxips d’aquesta generació i està previst que el supercomputador Marenostrum 6 pugui ser construït amb aquests nous microxips.

https://www.rtve.es/play/audios/laltra-radio/microxips-futur-riscv-marenostrum-6-bsccns/6637342/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SLALTR/mp3/8/5/1656431617358.mp3