L'altra ràdio - Els supercomputadors simulen col·lisions de forats negres

Dimecres, 24 d'Octubre de 2018

Artur García Sáez, doctor en Física i investigador del grup de recerca Quantic del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) explica com els supercomputadors serveixen per simular les col·lisions de forats negres i així poder investigar les ones gravitacionals (ones espai/temps), formulades per Albert Einstein el 1915 i detectades als EEUU per primera vegada el 2015. Per fer-ho es necessiten 32 milions d’hores de càlcul.

http://www.rtve.es/alacarta/audios/laltra-radio/laltra-radio-els-supercomputadors-simulen-collisions-forats-negres/4807662/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SLALTR/mp3/7/8/1540307453087.mp3